Produktivitet og trivsel

ØGET PRODUKTIVITET OG TRIVSEL GENNEM BEVIDSTHED OG ANSVAR

 

Hvorfor gennemføre et produktivitets- og trivselsløft i din organisation?

 

Gennem individuelle virksomhedstilrettede forløb i egen afdeling eller organisation, der sker ud fra en fastlagt ramme gennemføres et dynamisk forløb. Herigennem vil ledelse og medarbejdere tilføres ny viden indenfor egen adfærd og nuværende situation, og derigennem opnå øget bevidsthed, der er med til at løfte og øge produktivitet og trivsel for den enkelte medarbejder, ledelsen og hele afdelingen/organisationen.

 

 

"Bevidsthed forpligter og tanker skaber følelser, der skaber adfærd, der bliver til vores vaner"

 

 

Udbytte for organisation og ledere

Øget arbejdsglæde for ledere og medarbejdere og derigennem øget produktivitet og samarbejde

Øget medarbejderansvar

Rummelighed og empati gennem nylært adfærd

Øget bevidsthed hos lederne

Implementering og fastholdelse af nye metoder og samarbejdsmetodiker

Forebyggelse af stress samt kendskab til håndtering af dette

 

 

Udbytte for den enkelte medarbejder

Overskud og overblik over egne arbejdsopgaver samt glæde og øget selvværd og selvtillid

Personlig bevidstheds udvikling og større indsigt i egen adfærd og hvad der trigger den

Større ansvarstagen for egen arbejdssituation samt metoder til forebyggelse af stress

Sammenhæng imellem arbejdsglæde, ansvar og personlig udvikling

 

 

"Du er hvad du gør og ikke hvad du siger du gør"

Carl Jung 1875 - 1961

 

 

 

Sær fokus på dine mål med

PRODUKTIVITET OG TRIVSEL

DE ENKELTE TRIN I PRODUKTIVITET OG TRIVSEL ANALYSEMETODEN

 

 

 

1. Analyse - kortlægning af samarbejde og produktivitet i afdelingen gennem individuelle samtaler med ledelse og medarbejdere

 

2. Gennemførelse af personlige coach samtaler for den enkelte ledere / medarbejdere med målrettet handlingsplan for den enkelte

 

3. Opfølgning på processen i organisationen gennem informationsmøder i afdelingen og workshop

 

4. Fastholdelse af processen

 

Vil du læse mere om forløbet så bestil en beskrivelse af det her:

 

 
 

KONTAKTOPLYSNINGER:

 

PRODUKTIVITET

 

Østervænget 1, Strib, 5500 Middelfart

Telefon: 21 73 76 80

Email: cn@produktivitet.eu

www.produktivitet.eu

 

Copyright © All Rights Reserved